Redakcja - Trends Magazines

Redakcja

Adres: ul. Bednarska 16/4, 00-321 Warszawa

Redaktor naczelny/wydawca: Ryszard Turski – turski@trends.com.pl

Redaktorzy:

Piotr Błaszkiewicz

Krzysztof Kaźmierczak

Agnieszka Kujawa

Mariusz Majta

Piotr Mokwiński

Dariusz Piorunkiewicz

Piotr Rusiniak

Łukasz Szewczyk

Kontakt:

redakcja@trends.com.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.