Redakcja - Trends Magazines

Redakcja

Adres: ul. Bednarska 16/4, 00-321 Warszawa

Redaktor naczelny/wydawca: Ryszard Turski – turski@trends.com.pl

Redaktorzy:

Piotr Błaszkiewicz
 
Paweł Kaczor
 
Szymon Łukasik
 
Mariusz Majta
 
Justyna Margieło
 
Konrad Maruszczak
 
Hubert Pawłowski
 
Dariusz Piorunkiewicz
 
Piotr Rusiniak
 
Agnieszka Skałecka
 
Marcin Zachariasz

Kontakt:

redakcja@trends.com.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.