Konkurs - Wygraj prezentację Twojego BMW na łamach BMW Trends! - Trends Magazines

Konkurs – Wygraj prezentację Twojego BMW na łamach BMW Trends!

Twoim marzeniem jest zaprezentowanie swojego BMW na łamach naszego czasopisma BMW Trends? Weź udział w konkursie, wyślij zdjęcia, zachęć znajomych do wspólnego głosowania oraz komentowania i daj sobie szansę na wygraną – artykuł wraz z sesją zdjęciową Twojego BMW w grudniowym numerze BMW Trends lub na łamach naszej witryny internetowej www.trends.com.pl oraz nagrody rzeczowe tj.: komplet felg firmy ATT, latarka ledowa Philips PJH10 lub prenumerata roczna BMW Trends. 

Konkurs składa się z 3 etapów, pierwszy przeprowadzony zostanie na FP BMW Trends.
TUTAJ znajdziesz szczegóły.

Pierwszy etap startuje dziś i trwa do 20 października do godz. 23:59. W tym czasie uczestnicy na adres redakcji przesyłają zdjęcia swojego samochodu (3 zdjęcia w poziomie, min. 1600 piks., tzw. przodobok, tył oraz wnętrze) razem ze zgodami na udział w konkursie, które znajdziecie w regulaminie. W tym czasie również uczestnicy zostawiają reakcję pod postem konkursowym oraz najlepsze zdjęcie swojego BMW w komentarzu.

Do drugiego etapu trafi 30 projektów BMW wybranych przez redakcję TRENDS, zostaną one opublikowane tutaj na stronie, gdzie uruchomione zostanie głosowanie. Ten etap konkursu rozpocznie się 21 października o godz. 18:00 i trwać będzie do 29 października do godz. 23:00. Głos będzie można oddać raz na 4 godziny. 

Do trzeciego etapu przejdzie 10 projektów BMW z największą liczbą głosów. Ten etap zacznie się 31 października o godz. 10:00 i trwać będzie do 7 listopada do godz. 23:59. Tutaj damy możliwość dodawania komentarzy do danego projektu, pomożecie nam w ostatecznym wyborze 3 projektów BMW, odpowiadając na pytanie: „dlaczego dany egzemplarz powinien zostać zaprezentowany na łamach BMW Trends?”.

Ostateczne wyniki opublikujemy 10 listopada.

By wziąć udział w konkursie koniecznie zapoznaj się z regulaminem poniżej.  

 

REGULAMIN KONKURSU „Pokaż swoje BMW”

(dalej „Konkurs”)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki, które osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą spełnić, aby do niego przystąpić.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszych aut BMW, nadesłanych przez fanów i czytelników BMW Trends, biorących udział w Konkursie (dalej „Uczestnicy”).
 3. Organizatorem konkursu jest Ryszard Turski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RT MEDIA RYSZARD TURSKI” przy ulicy Bednarskiej 16 lok. 4, 00-321 Warszawa, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP: 9471198532, REGON 471476114 („Organizator”), wydawca magazynu BMW TRENDS i strony trends.com.pl.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie: www.trends.com.pl oraz na stronie serwisu Facebook.com (adres URL: https://www.facebook.com/bmw.trends.polska).
 5. Konkurs trwa od 14.10.2021 r. od godziny 16:00 do 07.11.2021 r. do godziny 23.59 i składać się będzie z 3 etapów, opisanych w §3. ust. 2 Regulaminu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych z usług, których korzystają Uczestnicy, których konsekwencję może stanowić brak widocznych (wyświetlania) ogłoszeń/komunikatów o niniejszym Konkursie lub brak możliwości wzięcia w nim udziału przez Uczestnika.
 9. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga dokonania zakupu żadnego towaru/usługi.
 10. Uczestnicy muszą spełniać wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielem lub posiadaczem samochodu marki BMW i spełnią warunki uczestnictwa wskazane w §3. ust. 5 Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z redakcją TRENDS.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu uregulowane zostały w §7. Regulaminu. 

§3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród (zdefiniowanych w §4. ust. 1 Regulaminu) czuwają osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora (zwane „Moderatorami”).
 2. Konkurs składa się z 3 etapów:

a) Pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 14.10.2021 r. o godz. 16:00. Uczestnicy Konkursu przesyłają zdjęcia (3 poziome zdjęcia o rozdzielczości min. 1600 px.: tzw. przodobok, tył i wnętrze) swoich BMW (dalej również „Praca Konkursowa”) na adres mailowy: marketing@trends.com.pl do dnia 20.10.2021 r. do godz. 23:59. W tych dniach powinni polubić post konkursowy zamieszczony na Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook oraz dodać komentarz pod postem konkursowym z potwierdzeniem udziału w Konkursie, dodając tam również jedno wybrane zdjęcie swojego BMW.

b) Drugi etap rozpoczyna się 21 października 2021 r. o godz. 18:00 – na stronie www.trends.com.pl zostanie opublikowane TOP 30 wybranych przez Organizatora Konkursu zgłoszonych do niego BMW. Od tej pory istotne będą głosy, które będzie można oddawać za pośrednictwem funkcjonalności zamieszczonej na ww. stronie internetowej, raz na 4 godziny. Drugi etap zakończy się 29 października 2021 r. o godzinie 23:00. Do trzeciego etapu przejdzie TOP 10 z uzyskaną największą liczbą głosów.

c) Trzeci etap rozpocznie się 31 października 2021 r. o godz. 10:00 i trwać będzie do dnia 7 listopada 2021 r., do godziny 23:59. Tutaj istotne będą przede wszystkim komentarze – dlaczego dany samochód BMW powinien zostać zaprezentowany na łamach czasopisma BMW Trends oraz na stronie www.trends.com.pl, które to komentarze będzie można zamieścić na stronie www.trends.com.pl.

 1. Organizator Konkursu wyłoni zwycięzców, czyli osoby które zajęły miejsca I-III w Konkursie (dalej łącznie „Zwycięzcy”), do dnia 10 listopada 2021 r.
 2. Ostateczny wybór Zwycięzców zostanie dokonany poprzez decyzję Organizatora Konkursu po dokonaniu oceny komentarzy, o których mowa w ust. 2 pkt c) powyżej.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy w trakcie trwania pierwszego etapu Konkursu, wskazanego w ust. 2 pkt a) powyżej:
  – zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu,
  – polubić post konkursowy zamieszczony na
  Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook,
  – dodać komentarz pod postem konkursowym z 1 wybranym zdjęciem swojego BMW oraz słowem „Konkurs”, co będzie stanowiło potwierdzenie udziału w Konkursie,
  – przesłać maksymalnie 3 zdjęcia swojego BMW na adres:
  marketing@trends.com.pl wraz z oświadczeniem „Przeczytałem regulamin konkursu „Pokaż swoje BMW” i akceptuję jego treść” (dalej „Zgłoszenie”).
 4. Osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki bierze udział w Konkursie i ma szansę na wygranie Nagród, o których mowa w §4. ust. 1 Regulaminu.
 5. Jeśli Uczestnicy chcieliby, aby ich dane osobowe (imię i nazwisko) pojawiły się na liście Zwycięzców oraz wraz z artykułem dotyczącym samochodu BMW Zwycięzcy, proszeni są o przesłanie wraz ze zdjęciami o których mowa w §3. ust. 5 Regulaminu poniższego oświadczenia: Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) przez Ryszarda Turskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „RT MEDIA RYSZARD TURSKI” w celu ogłoszenia listy zwycięzców konkursu „Pokaż swoje BMW” na stronie: www.trends.com.pl oraz na Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook” oraz „Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) przez Ryszarda Turskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „RT MEDIA RYSZARD TURSKI” w celu zamieszczania ich w materiałach informacyjno-reklamowych RT MEDIA RYSZARD TURSKI wydawanych w formie papierowej (magazyn BMW TRENDS ) oraz na stronie www.trends.com.pl w związku z publikacją artykułu dotyczącego samochodu BMW”.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi do dnia 10.11.2021 r.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.trends.com.pl oraz w formie postu na Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook poprzez zamieszczanie listy Zwycięzców (jeśli Zwycięzca wyrazi zgodę na publikację jego danych osobowych, o której mowa w ust. 7 powyżej) lub poprzez zamieszczenie zdjęcia BMW danego Zwycięzcy (jeśli nie zostanie wyrażona zgoda, o której mowa w ust. 7 powyżej).

§4. NAGRODY

 1. Nagrodami dla Zwycięzców są: w przypadku zajęcia I miejsca – prezentacja samochodu BMW w nr 4/2021 BMW Trends, w odniesieniu do wszystkich Zwycięzców – prezentacja BMW na łamach strony www.trends.com.pl, jak również dyplomy oraz następujące nagrody rzeczowe: za zajęcie I miejsca – jeden komplet felg firmy ATT wzór ATT515 lub ATT515P w rozmiarze od 15” – 18” (zobacz TUTAJ), za zajęcie II miejsca – latarka ledowa Philips PJH10, za zajęcie III miejsca – prenumerata roczna BMW TRENDS (dalej łącznie „Nagrody”).
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Jeżeli w związku z wartością Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego Zwycięzcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem Nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzcy zobowiązaniu są do udostępnienia danych niezbędnych do realizacji powyższego obowiązku.
 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów dotyczących Nagród, w tym ich przekazania.
 4. Organizator zastrzega, iż sesja zdjęciowa do artykułu w 4/2021 nr BMW Trends lub do artykułu zamieszczonego na stronie www.trends.com.pl zostanie wykonana przez jednego z fotografów czasopisma BMW Trends, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów. Jeśli odległość pomiędzy miejscem zlokalizowania samochodu BMW Zwycięzcy a granicami miasta Warszawy będzie większa niż 350 km, wówczas sesja nie będzie mogła zostać zrealizowana. W sytuacji, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, poprosimy o dostarczenie własnych zdjęć lub umówienie się na sesję zdjęciową w miejscu znajdującym się w bliższej odległości niż wskazana powyżej. 

§5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami § 3. ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:

1) potwierdza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

2) jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Pracy Konkursowej, osobiście i samodzielnie zarządza ww. prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do Pracy Konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji, o której mowa w ust. 2 poniżej lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;

3) potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.

2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, kopiowanie, opracowywanie, korzystanie w celu przeprowadzenia i podsumowania Konkursu, rozpowszechnianie przez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych) oraz w sieci Internet, w tym w szczególności na stronie www.trends.com.pl oraz na Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook FB, w celu opublikowania tam Prac Konkursowych w ramach Konkursu, jak również rozporządzanie i korzystanie z opracowań Prac Konkursowych.

3. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich do Pracy Konkursowej wykorzystywanej w ramach Konkursu. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi związanych z naruszeniem praw autorskich do Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed tymi roszczeniami, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Ponadto, w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia roszczeń osób trzecich w pełnej ich wysokości, naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora z tego tytułu oraz do zwrotu wszelkich kosztów i wydatków związanych z ww. roszczeniami oraz przeprowadzeniem postępowań w tym przedmiocie.

 

§6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: redakcja@trends.com.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, jak również dokładny opis reklamacji i żądanie. 
 2. Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Ryszard Turski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RT MEDIA RYSZARD TURSKI” przy ulicy Bednarskiej 16 lok. 4, 00-321 Warszawa wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP: 9471198532, REGON 471476114 9 (dalej również „Administrator”).
 2. W celu uzyskania informacji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Uczestnik, którego dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: ulica Bednarska 16 lok. 4, 00-321 Warszawa albo poprzez wiadomość e-mail na adres: redakcja@trends.com.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzenia Konkursu, tj.: przyjmowania Zgłoszeń, ustalenia prawa danego Uczestnika do Nagrody, przekazania Nagrody (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – §6 ust. 1 lit. f RODO w postaci marketingu towarów własnych Administratora poprzez m.in. organizację konkursów), rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – §6 ust. 1 lit. f RODO w postaci chęci podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu) oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – §6 ust. 1 lit. c RODO), a także ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami bądź – w przypadku uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej polegający na prowadzeniu działalności marketingowej Organizatora (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – §6 ust. 1 lit. f RODO w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie działalności marketingowej). Jeśli Uczestnik wyrazi na to dobrowolną zgodę dane osobowe będą także przetwarzane w celu ogłoszenia listy Zwycięzców Konkursu na stronie: www.trends.com.pl oraz na Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook, jak również w celu zamieszczania ich w materiałach informacyjno-reklamowych RT MEDIA RYSZARD TURSKI wydawanych w formie papierowej (magazyn BMW TRENDS ) oraz na stronie www.trends.com.pl w związku z publikacją artykułu dotyczącego samochodu BMW Zwycięzcy (podstawa prawna: zgoda – §6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator będzie dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora będzie istniał uzasadniony powód mający pierwszeństwo przed interesami osoby, której dane dotyczą. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu) powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania jest zgoda, w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia można wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: redakcja@trends.com.pl albo pisemnie na adres: ul Bednarska 16 lok. 4, 00-321 Warszawa. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania niektórych wymaganych danych osobowych może okazać się niemożliwe wykonanie przez Organizatora pewnych czynności w ramach Konkursu, np. wydanie Nagrody.
 6. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla realizacji Konkursu lub obowiązku prawnego, może dojść do ujawnienia danych osobowych Uczestników następującym grupom odbiorców:
  a) podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
  b) innym odbiorcom danych, np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
  c) sądom, organom administracji publicznej (np. urzędom skarbowym), organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 7. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami:
  1) dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu są przechowywane przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń. Po upływie tego terminu dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres 6 lat;
  2) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu (w tym m.in. dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji) są przetwarzane przez okres 6 lat liczony od końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpatrzono reklamację;
  3) dane osobowe przetwarzane w oparciu o obowiązek prawny Administrator będzie przetwarzać dane do czasu trwania tego obowiązku prawnego, np. do czasu upływu okresu przedawnienia podatkowego;
  4) jeżeli Administrator nabył od Uczestnika prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas dane osobowe będą przetwarzanie przez cały okres, w którym Administratorowi przysługuje to prawo lub z niego korzysta. 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie zamieszczania komentarzy na stronie www.trends.com.pl oraz Fanpage’u BMW Trends w serwisie Facebook.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, Moderatorzy mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 

Regulamin jest też dostępny w formacie PDF, TUTAJ.

 

 

Podobne

SsangYong Tivoli 1.5 T-Gdi widok z przodu

SsangYong Tivoli 1.5 T-GDI, to ciekawa propozycja

SsangYong, to koreańska marka, którą znamy z wcześniejszych modeli Musso, Rexton czy Korando. Tym razem chce podbić polski rynek małym SUV-em lub - jak kto woli - crossoverem  o wdzięcznej nazwie Tivoli. Kilka lat po pierwszym spotkaniu z marką, która m.in. na zlecenie armii amerykańskiej produkowała Jeepy, a przejęta w 2010 roku przez indyjską firmę…

Alpina. Więcej niż mocne BMW

Coś więcej niż BMW. Alpina nie jest wyłącznie tunerem bawarskich samochodów. Od przeszło trzech dekad to niezależna marka, która konstruuje silniki, modyfikuje zawieszenia czy wnętrza, a nadwozia sygnuje własnym numerem VIN. Ceny nowych aut są adekwatne do wysokiego stopnia ich ekskluzywności. Na rynku wtórnym można jednak znaleźć propozycje za niecałe 10 tysięcy euro. By zrozumieć,…